• Матеріали розділу призначені для сприяння викладачам процесу забезпечення виконання студентами кваліфікаційних дипломних проектів КР Спеціаліст нормативними та іншими документами .
  • Сучасна технологія зведення спеціальних будівель: одноповерхові промислові будівлі; багатоповерхові каркасні будівлі; великопанельні житлові будинки; крупноблочні будівлі та будівлі з об'ємних елементів; великопрогонові будівлі і споруди; спеціальні висотні споруди.

  • Призначено для поглиблення знань студентів з використання персонального комп'ютера та різних спеціалізованих програм для відображення результатів наукових досліджень при проведенні доповідей, оформленні дипломних проектів та атестаційних магістерських робіт, інших презентаційних матеріалів.
  • Переддипломна практика спеціалістів – важлива складова частина навчального процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців у області промислового і цивільного будівництва. Особлива увага в цьому питанні приділяється комплексному підходу до організації виробничого процесу навчання, придбання практичних навичок і вмінь. Тривалість практики: 8 тижнів