У цьому розділі містяться матеріали для 9 семестру заочної форми навчання та підготовки студентів до комплексного іспиту державної екзаменаційної комісії.

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Управління будівництвом» є підготовка фахівця, який володітиме сформованим системним мисленням та комплексом спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємств будівельної галузі на всіх стадіях життєвого циклу
 • Мета цього навчального курсу – формування у студентів містобудівного
  світогляду, розуміння суспільного значення планування міст, його залежності
  від природних, соціальних і економічних умов та впливу на життя людей.
  Планувальний розвиток міста припускає вирішення не тільки архітектурно-
  планувальних завдань і проблем інженерного обладнання освоюваних
  територій, але й удосконалення транспортної системи міста, в тому числі
  вулично-дорожньої мережі.

 • Мета вивчення: оволодіння теоретичними знаннями з питань управління
  системою матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння
  інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих планів для
  будівельних організацій та набуття додаткових (розширених, поглиблених)
  практичних вмінь і навичок в організації виробничої діяльності в будівельної
  галузі.
  Предмет дисципліни: процес організації виробничої діяльності будівельної
  організації.
  Змістовні модулі: Основні положення організації матеріально-технічного
  забезпечення будівельного виробництва. Організація планування виробництва в
  будівельних організаціях

 • У цей розділ виносяться питання та матеріали по оформленню виробничої практики.