• Мета та завдання навчальної дисципліни

  Метою викладання навчальної дисципліни “Конструкції будівель і споруд” є:

  - Формування у студентів професійних навиків проектування цивільних та промислових будівель з вимогами функціональної діяльності спрямованої на створення найкращих умов для побуту та праці людей.

  Основними завданнями вивчення дисципліни “Конструкції будівель і споруд” є:

  - вивчити конструкції сучасних громадських, виробничих та інженерних споруд, їх призначення і роботу; планування і об'ємно-просторові схеми будівель; основи архітектурно-конструктивного проектування; методи будівництва в особливих умовах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати: Суть архітектури, визначення стилів напрямку архітектури та її задачі. Основні прийоми архітектурної композиції. Конструктивні схеми будівель. Техніко-економічну оцінку проектів. Конструкції будівель та споруд цивільного та промислового призначення)

  вміти: Керуючись нормативними положеннями, згідно з завданням на проектування, на підставі об'ємно-планувальних рішень в умовах проектної організації:

  -  використовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування будівельних об'єктів;

  -  класифікувати елементи будівель за їх функціональним призначенням.