• Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи теплогазопостачання та вентиляції, їх схеми та принципи дії, системи гарячого водопостачання, процеси та обладнання для вироблення, транспортування, розподілу і використання теплової енергії; системи для транспортування, розподілу і споживання природного газу; властивості вологого повітря, процеси підготовки повітря, обладнання систем вентиляції і кондиціювання повітря.
  • Метою діагностики є визначення стану, придатності, надійності, та довговічності експлуатації матеріалів і конструкцій. Курс складається з лабораторних та практичних робіт з визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів та конструкцій,  а також поглибленний курс бетоноведення.