• Матеріали курсу призначені для сприяння викладачам забезпечити нормативними та іншими документами виконання студентами кваліфікаційних дипломних проектів ОКР бакалавр.
 • Мета вивчення: оволодіння теоретичними знаннями з питань управління
  системою матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння
  інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих планів для
  будівельних організацій та набуття додаткових (розширених, поглиблених)
  практичних вмінь і навичок в організації виробничої діяльності в будівельної
  галузі.
  Предмет дисципліни: процес організації виробничої діяльності будівельної
  організації.
  Змістовні модулі: Основні положення організації матеріально-технічного
  забезпечення будівельного виробництва. Організація планування виробництва в
  будівельних організаціях

 • Мета цього навчального курсу – формування у студентів містобудівного світогляду, розуміння суспільного значення планування міст, його залежності від природних, соціальних і економічних умов та впливу на життя людей. Планувальний розвиток міста припускає вирішення не тільки архітектурно-планувальних завдань і проблем інженерного обладнання освоюваних територій, але й удосконалення транспортної системи міста, в тому числі вулично-дорожньої мережі.