Інженерне обладнання будівель
(ІОБ)

Навчальна дисципліна «Інженерне обладнання будівель» є нормативною дисципліною для підготовки бакалавра за напрямом «Архітектура» (спеціальність «Архітектура будівель і споруд»).