Теплогазопостачання та вентиляція
(ТГПВ)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи теплогазопостачання та вентиляції, їх схеми та принципи дії, системи гарячого водопостачання, процеси та обладнання для вироблення, транспортування, розподілу і використання теплової енергії; системи для транспортування, розподілу і споживання природного газу; властивості вологого повітря, процеси підготовки повітря, обладнання систем вентиляції і кондиціювання повітря.