Планування міст і транспорт (9 семестр) ЗФН
(ПМТ-9 ЗФН)

Мета цього навчального курсу – формування у студентів містобудівного
світогляду, розуміння суспільного значення планування міст, його залежності
від природних, соціальних і економічних умов та впливу на життя людей.
Планувальний розвиток міста припускає вирішення не тільки архітектурно-
планувальних завдань і проблем інженерного обладнання освоюваних
територій, але й удосконалення транспортної системи міста, в тому числі
вулично-дорожньої мережі.