Інженерне обладнання будівель (пфн)
(ІОБ-пфн)

Навчальна дисципліна «Інженерне обладнання будівель» є нормативною дисципліною для підготовки бакалавра за напрямом «Архітектура» (спеціальність «Архітектура будівель і споруд») повної форми навчання.