Практика спеціалістів
(ПС)

Переддипломна практика спеціалістів – важлива складова частина навчального процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців у області промислового і цивільного будівництва. Особлива увага в цьому питанні приділяється комплексному підходу до організації виробничого процесу навчання, придбання практичних навичок і вмінь. Тривалість практики: 8 тижнів