Педагогіка та психологія вищої школи
(ППВШ)

Навчальна дисципліна «Педагогіка і психологія вищої школи» є нормативним курсом у професійній підготовці здобувачів ступеня вищої освіти "магістр", яка вивчається  студентами  денної та заочної форм навчання  протягом одного семестру, відповідно до освітньо-професійної програми та навчального плану. 

Курс спрямований на ознайомлення студентів з психолого-педагогічними особливостями організації освітньої діяльності у вищій школі та підготовку їх до проходження асистентської практики.